TINAFINIS

...det ordnar sig alltid...

Spiritualismens 7 principer

Kategori: Allmänt

Denna texten kommer från sjalavard.se

Vi får lov att tolka texten precis som vi vill!


Det är en förkortad version som är given från andevärlden till mediumet Emma Hardinge Britten


Vi spiritualister accepterar och respekterar allas och envars tro men vi brukar samlas kring följande principer, nämligen tron på:

att Gud är vår fader

Närhelst en grupp människor samlas sker oundvikligen ett behov av en ledare eller vägvisare för att hjälpa människorna att uppnå sina mål. Detta beror på de flesta av oss söker någon form av högre kunskap för vägvisning och hjälp i nästan alla situationer i vårt dagliga liv. Önskan om en ledare eller någon vi kan lita på är medfött hos var och en av oss ända från födelseögonblicket och vi lever våra liv med en undermedveten önskan om detta ledarskap på ett eller annat sätt. Medan vi sakta vaknar upp, hela tiden sökande efter sanningarna, börjar vi så sakteliga inse att vad vi söker är ökad kunskap om den gudomlighet vi alla är en del av, att vi alla söker SKAPAREN av oss, av alla ting, vi söker den vi kallar GUD. När vi insett att det är detta vi söker inser vi också att vi är en del av denna gudomliga energi och att GUD finns inom oss, är en del av oss och vi kan få våra svar inifrån.

på syskonskapet mellan alla människor

Eftersom vi oftast bara uppfattar vår fysiska värld, tror vi att vi är åtskilda individer och att vi är på vår egna självuppfyllande väg. Men när vi börjar uppfatta varandra på ett andligt plan, som en del av GUD, att alla är en del av GUD, inser vi även att vi alla är bröder och systrar och att vi därför borde hjälpa varandra att utvecklas på vår andliga väg genom att använda GUD inom oss.

på andlig gemenskap och guidad ledning

När vi insett att vi alla är en del av denna oändliga intelligens vi kallar GUD, faller det sig naturligt att vi vill kommunicera med våra vänner i andevärlden likväl som alla de människor vi träffar varje dag i den fysiska världen. För att få kontakt med vännerna i andevärlden kan vi vända oss till så kallade medium. Medium som sen urgamla tider varit kommunikationslänken mellan människorna och gudarna. Idag vet vi att medium både kan se/höra/känna våra vänner i andevärlden och föra över kunskap från andevärlden till oss. Speciellt från de andar som är med oss varje dag för att hjälpa oss i vårt dagliga liv på alla sätt de kan. Dessa andar har genom århundraden, speciellt i de ortodoxa religionerna, blivit kända som änglar. Änglar som har stora krafter för att skapa mirakel för ett utvalt fåtal, ofta utvalda av de ortodoxa kyrkorna. Vi inom spiritualismen vet att dessa andar är våra nära och kära som hjälper oss från andevärlden.

Dock finns andar på högre plan av existensen som ger av sig själva och sin kärlek för att hjälpa oss, det är dessa som är de verkliga änglarna: Till exempel de vi kallar skyddsänglar eller de som dirigerar helande energier till oss, så att vi kan överleva våra misstag och lära oss läxan genom att guida och inspirera oss.

på andens odödlighet

Det finns människor som tror att när den fysiska kroppen upphör att fungera eller dör så är det slutet för den individen. De som tror detta är framförallt människor som förkastat de ortodoxa religionerna som helhet av ett eller annat skäl. De föredrar att inte tro på dogmerna och ritualerna som begränsat dem i deras liv.

Kanske om de fick veta och blev visade att de är inkarnerade andar och här på jorden för att lära sig för sin egna andliga utveckling och att det var bara genom att göra misstag och lära av dem som deras utveckling skedde, kanske skulle de då tänka om.

Vi måste komma ihåg att vi som andar är varelser av kärlek och för alltid på väg på den rätta vägen. Men, som inkarnerade andar har vi fri vilja och lyssnar inte alltid på vår inre röst (samvetet) och gör därför misstag. Den fysiska kroppen är endast ett skydd för anden på jordeplanet och när skyddet är utslitet eller misshandlat så det slutat fungera lämnar anden det och återvänder till andevärlden, dit den kom ifrån, för att fortsätta sin utvecklingsresa.


på personligt ansvar

På många sätt är detta den svåraste av de sju principerna att leva upp till. Den provocerar oss att analysera våra liv och vår inre natur och detta kan bli förödande för själva vår existens. Men för en spiritualist betyder det att vara ansvarig för allt vi säger, tänker och gör. Att se efter sitt tempel (kroppen) som vi verkar genom i denna inkarnation. Negativa tankar till exempel, kommer förr eller senare skada kroppen och därigenom skapa en obalans som i sin tur kommer att påverka hur vi tänker och i slutändan våra handlingar. Genom att tänka rätt (allt börjar med en tanke) kan vi använda oss av denna princip för vår egen utveckling. Om vi är ansvarsfulla i vårt jordiska liv gör vi förhoppningsvis färre misstag.

på gottgörelse och återverkan för alla våra goda och dåliga handlingar

”Som du sår skall du skörda.”
Detta bibelcitat är också en kosmisk lag och gäller ALLA Guds skapelser, goda eller dåliga, änglar eller syndare, svarta, vita, röda eller gula, fattiga eller rika, starka som svaga – det spelar ingen vem eller vad du är – det gäller DIG och kan inte brytas. Därför är det viktigt att du med ansvar formar dina tankar, yttrar dig och handlar. Man säger att goda tankar kommer tillbaka tiofalt, men det gör även dumma eller sårande tankar. Förstå poängen här och tänk innan du talar, och fråga dig själv vad det verkliga skälet till vad vi vill säga eller göra är.

Så småningom lär vi oss att bara tänka, säga och göra snälla, konstruktiva saker som hjälper våra medmänniskor oavsett hur de väljer att leva sina liv.

att vägen för framsteg är öppen för alla som har viljan att gå den

Vi påminns ständigt på många sätt att Gud är kärlekens, medkänslans och godhetens Gud. Att allt han skapat, även oss, är gott och vi är en del av Honom. Det innebär att inom oss finns samma kärlek och godhet oavsett vad vi gör i vår fysiska kropp. Det är därför som vi har denna medfödda önskan om någon att vända oss till på våra äventyr här på jorden, men den gudomliga gnistan av djup och ren kärlek inom oss finns för alltid där med oss och den hjälper oss på den smala vägen till fulländning som vi alla innerst inne söker.

Vi tror också att gud andligen alltid är med oss och att vi först kan förstå honom, då vi förstått oss själva.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: